Browsing tag: orange icons  

yellow and orange 0.01

An orange/yellow icon theme for your Linux desktop

Jan 8th 2013, 00:18 GMT

OverlordManny's Orange Icon Set 0.05

OverlordManny's Orange Icon Set is a nice icon theme for the GNOME desktop.

Aug 16th 2008, 01:53 GMT