Browsing tag: elementary icons  

Faenza-elementary 1.3

A mixture of Faenza and elementary icons

Apr 29th 2013, 09:03 GMT

eOS 3.4.2

elementary Precise icon theme

Feb 15th 2013, 21:44 GMT

Faelementary Icons 0.10

A GNOME icon theme based on Elementary and Faenza icons

Jan 28th 2011, 08:18 GMT

Elementary Exaile Icons 0.1

Elementary's style icons for Exaile media player

Aug 14th 2010, 02:21 GMT

elementary-purply 1.0

Purple Elementary Icons

Mar 13th 2010, 05:21 GMT

Elementary-Mac Icon Theme 1.0

Elementary icon theme for GNOME

Feb 24th 2010, 22:42 GMT

Elementary Icons + gnome-colors-Brave 0.1

Elementary Icons for your GNOME desktop

Feb 24th 2010, 15:51 GMT