Browsing tag: LinuxLex  

Prophet-2 Theme + Metacity 3.4

The main theme of LinuxLex OS Prophet 12

Nov 11th 2012, 03:32 GMT

Icon Collection LinuxLex 1.0

A GNOME iconset

Aug 16th 2010, 15:04 GMT