Browsing tag: Azenis  

Fazenis Beta 1

Faenza/Azenis icon theme for GNOME

Feb 19th 2011, 20:34 GMT

Azenis Icons Green Modified

Green icons for your GNOME desktop

Jun 24th 2010, 17:25 GMT

Azenis Icons 0.4.3

Azenis icon set for the Azenis theme and the GNOME desktop

Mar 5th 2010, 13:51 GMT

Azenis 0.2.9

A dark theme for your GNOME desktop

Jan 16th 2010, 00:07 GMT